Plastifikacija

plastifikacija

Pod pojmom plastifikacije metala podrazumeva se elektro-statičko nanošenje boje u prahu i kasnije zagrevanje tog komada na određenoj temperaturi i na određeno vreme. Platificirati se mogu svi predmeti od metala, osim olova i kalaja.

Ponekad se mogu isplastificirati i proizvodi od keramike i stakla. Da bi proizvod mogao da se isplastificira on mora da je očišćen od svih primesa (kao što su masnoće, stare boje, rđa).

Mi posedujemo opremu i resurs da izađemo u susret svakom vašem zahtevu. Standardno u ponudi imamo 10-ak nijansi, mada se po želji klijenata mogu nabaviti i određene nijanse po RAL-u, ako ga poseduje naš dobavljač.