Usluge zavarivanja

Worker cutting metal with plasma equipment. on plant

Posedujemo opremu i aparate za zavarivanje [ CO2 i TIG zavarivanje].  U stanju smo da odgovorimo na sve zahteve klijenata što se tiče kvaliteta i kvantiteta zavarivanja.

Zavarivanje niskolegiranih čelika, nerđajućih, kiselootpornih i vatrostalnih čelika

Zavarivanje teško zavarljivih čelika

Posedujemo svu opremu za rad u našoj radionici, kao i za sve bravarske usluge, međutim, možemo usluge zavarivanja obavljati i na terenu, ukoliko je to potreba naručioca.